Bredeschool Sleeuwijk

In opdracht van Burgland Bouw realiseert ons bedrijf de complete elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de nieuwbouw van het MFA (brede school) te Sleeuwijk. De Gemeente Werkendam heeft na een Europese aanbesteding gekozen voor een ontwerp van het multifunctionele en duurzame gebouw welke past in de parkachtige omgeving. In het gebouw komen twee basisscholen, gymzaal, bilbliotheek, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Het Project
Het gebouw is ontworpen door Olivier Spek Architecten.

Realisatie
De oplevering vindt medio 2017 plaats.


Locatie: Sleeuwijk
Opdrachtgever: Burgland Bouw