MVO & Sponsoring

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van oudsher verankerd in onze bedrijfscultuur. Den Doorn is maatschappelijk betrokken. Wij zijn ons bewust van de wereld om ons heen. Dit betekent dat wij bewust en structureel inhoud geven aan onze maatschappelijke rol.

People, Planet, Profit
Wij streven altijd naar efficiënte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen die bijdragen aan comfortabel wonen en werken. Bij het bereiken van het optimale eindresultaat zoeken wij de balans tussen wat opdrachtgevers willen (people), wat het beste is en kan binnen de omgeving (planet) en wat het oplevert aan financiële aspecten (profit).

Sponsoring
Den Doorn is nauw betrokken bij de samenleving en wij ondersteunen al sinds jaar en dag diverse goede doelen, activiteiten en verenigingen. Regelmatig ontvangen wij verzoeken om een activiteit of vereniging financieel te ondersteunen, echter is het voor ons helaas onmogelijk om aan alle verzoeken te voldoen. Daarom streven wij ernaar activiteiten te ondersteunen waarmee wij als bedrijf en onze omgeving een binding mee hebben.