Privacyverklaring

Den Doorn Installatietechniek B.V. gevestigd aan Ippelseweg 31, 4255 HW in Nieuwendijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de privacy van onze klanten, sollicitanten, alle gebruikers van onze website.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Contactgegevens

Den Doorn Installatietechniek B.V.
Ippelseweg 31
4255 HW Nieuwendijk
info@dendoorn-meijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door onze website te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Den Doorn Installatietechniek B.V. zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Den Doorn Installatietechniek B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via onze website:

Contactformulier website

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Als je een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij je vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Sollicitaties

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • CV en motivatiebrief

Tijdens sollicitaties verzamelen we persoonsgegevens van sollicitanten door middel van sollicitatiebrieven en cv’s. Heeft een sollicitant de functie niet gekregen? Dan verwijderen wij de gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Den Doorn Installatietechniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Doeleinden van verwerking

 • Het verlenen van toegang tot de website
 • Contact opnemen door middel van het ingevulde contactformulier
 • Contact opnemen n.a.v. een sollicitatiebericht
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Den Doorn Installatietechniek B.V. neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die je ons toevertrouwd. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ICT-voorzieningen om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot onze website. Zo gebruiken wij firewalls, hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met het oog op de hierboven genoemde doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Den Doorn Installatietechniek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik cookies om bezoekersstatistieken te meten via Google Analytics. Deze cookies worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar aan een persoon.

Wij maken alleen gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Den Doorn Installatietechniek B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dendoorn-meijs.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Den Doorn Installatietechniek B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dendoorn-meijs.nl