Amaliahof

Een Multi Functionele Accommodatie (MFA) met Brede School, op de begane grond basisschool Ichtus Juliana school met sportlokaal, kinderopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang BSO van SKCN. Op de verdiepingen daarboven 30 levensloopbestendige huurappartementen. De locatie is door middel van een haakvormige gebouw opnieuw ingericht. De korte kant van de haak is vier bouwlagen hoog en de lange kant is drie bouwlagen hoog.

Onze rol:
Complete E installatie voor 30 appartementen


Locatie: Leerdam
Opdrachtgever: Bloeii Advies & Ontwikkeling Deil