Participaties

Wij bevinden ons als bouw- en installatiebranche in een transitie. Om succesvol te kunnen inspelen op veranderende vragen van klanten, eindgebruikers en de maatschappij, zullen we als branche op een andere wijze het bouwproces moeten organiseren. Dit heeft vergaande gevolgen voor de wijze waarop we samenwerken.

Als professionele bouwpartner staan wij open voor nieuwe samenwerkingsvormen met partijen die deze visie met ons delen.

Inmiddels hebben wij diverse succesvolle ketensamenwerkingen tot stand gebracht. Een aantal partijen met wie wij intensief samenwerken in het verwerven en realiseren van projecten zijn:

Samenwerking Den Doorn en Meijs Installatietechniek

Den Doorn en Meijs Installatietechniek zijn intensiever gaan samenwerken. Door het leggen van deze focus versterken beide bedrijven elkaar en zijn we klaar voor de toekomst.

Den Doorn en Meijs Installatietechniek hebben de afgelopen twee jaar naast elkaar gefunctioneerd als zusterbedrijven, die beide veelal dezelfde soorten werkzaamheden verrichten. Om efficiënter te kunnen werken in de toekomst zijn beide bedrijven intensiever gaan samenwerken met één managementteam en een centrale administratie. Daarnaast gaan beide bedrijven zich de komende periode stapsgewijs specialiseren.

Den Doorn & Meijs Installatietechniek

Hierbij gaat Meijs Installatietechniek zich geleidelijk richten op:

  • Service, onderhoud & beheer;
  • KLP (kort lopende projecten) bij zowel particulieren als bedrijven;
  • Particuliere woningbouw;
  • Verbouwingen.

Installatiebedrijf Den Doorn gaat zich in toenemende mate toeleggen op:

  • Utilitaire projecten;
  • Seriematige woningbouw, zowel renovatie als nieuwbouw.

Belangrijke wijzigingen:

  • Het onderhoudscontract bij Den Doorn wordt gedurende het jaar overgezet naar Meijs.
  • Facturatie vindt plaats vanuit Meijs. U ontvangt dezelfde servicemonteurs.
  • Tevens is Meijs Installatietechniek verhuisd naar Forellenweg 7 te Raamsdonksveer. Telefoonnummers blijven ongewijzigd.