Eerste bedrijfspand volgens nieuwe Wkb-kwaliteitsborging

“Primeur met bouwen conform Wkb zeer geslaagd”

Bouwen gaat beter met de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb). Dat constateren bouwbedrijf Willy Naessens Nederland en den Doorn Totaalinstallateurs. Zij bouwden samen een bedrijfspand onder de scherpe toezichtregels, ruim voordat deze gaan gelden. Ze zijn trots op het eindresultaat: “Deze vorm van kwaliteitsborging geeft véél meer inzicht.”

Volgens de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) zijn opdrachtgevers van nieuwbouw vanaf 2023 zelf verantwoordelijk voor goed bouwtoezicht. Zij moeten daarvoor een onafhankelijke, gecertificeerde controleur in de arm nemen: die controleert tijdens het hele traject of ontwerp én uitvoering verlopen conform bouwbesluit. Doel is om zo de kwaliteit en veiligheid van nieuwbouw beter te borgen, het toezicht door gemeenten te vereenvoudigen en ongevallen door bouwfouten uit te sluiten.

Keurmerk ‘Goed Gebouwd’

De nieuwbouw betrof het nieuwe bedrijfspand van den Doorn Totaalinstallateurs in Giessen: een modern duurzaam bedrijfsgebouw met 1500 m2 bedrijfshal en twee bouwlagen met 1100 m2 kantoorruimte voor de circa 100 medewerkers. Door het complete proces van ontwerp en bouw volgens Wkb-regels te controleren en certificeren, verdiende het pand als een van de eerste in Nederland het bijbehorende keurmerk ‘Goed Gebouwd’.

Ervaring opdoen

Tjerk van Opzeeland, directeur van den Doorn Totaalinstallateurs, had een duidelijke reden om al vroeg ervaring op te doen met de Wkb: “Wij installeren veel in nieuwbouw. Dus onze opdrachtgevers krijgen straks direct met de nieuwe regels te maken. De bouw van ons eigen nieuwe pand was een mooie testcase.” Van Opzeeland gaf de opdracht voor het toezicht aan bouwcertificeerder PlanGarant. “Zo’n private partij kan veel beter de kwaliteit borgen dan een overheid. Voor een ambtenaar is bouwtoezicht vaak een taak erbij, die kan hooguit twee, drie keer een inspectie doen. Een professioneel bureau kan élke fase vastleggen. Dat geeft veel meer zekerheid.

Van ontwerp tot eindrapportage

Ook Bas Verbunt, Operationeel Manager bij bouwer Willy Naessens Nederland, is tevreden. “Het nieuwe toezicht geeft veel meer kwaliteitsborging. Het keurmerk ‘Goed Gebouwd’ krijg je alleen als alles klopt: van ontwerp, heiwerk en wapening tot constructie, afwerking en eindrapportage. Dat is heel belangrijk. In grote bouwprojecten komt het namelijk regelmatig voor dat je moet afwijken van de originele tekeningen en nieuwe oplossingen moet bedenken. Met deze manier van intensief toezicht worden ook zulke tussentijdse aanpassingen goed vastgelegd en gerapporteerd, en zijn ze altijd traceerbaar.

Betere bouwkwaliteit

De gemeente Altena, waar Giessen onder valt, kijkt eveneens tevreden terug op de eerste Wkb-ervaringen. Bouwinspecteur Wil Remeijsen: “Wegens andere taken hebben gemeenten steeds minder tijd voor gedegen en regelmatig bouwtoezicht. Deze nieuwe aanpak geeft meer kwaliteit in controle en verslaglegging. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de wettelijke kant en de vergunningen, maar een kwaliteitsborger met bouwkundige achtergrond kan op de bouwplaats de juiste elementen vaker en beter vastleggen en rapporteren dan wij als gemeente zouden kunnen, alleen al gezien de tijd.

Niet per se duurder

Maakt die intensieve controle en vastlegging bouwen duurder? Van Opzeeland: “Een toezichthoudend bureau inhuren kost natuurlijk geld, maar in ruil daarvoor gaat de kwaliteit omhoog en gaan de faalkosten naar beneden. Per saldo denk ik dat het dan ook niet veel duurder is; misschien zelfs wat voordeliger met een hogere kwaliteit.

Ook voor de bouwer kosten deze nieuwe regels niet veel extra tijd. Verbunt: “Wij werken al goed gedocumenteerd, het was vooral een kwestie van alle keuringsmomenten tijdig in de planning opnemen en communiceren. Als je voorwerk klopt, hoeft de toezichthouder alleen maar vast te leggen dat het goed is.

Tekst: Leonard | Een man een woord